Jaaroverzicht 2022

Vleuten, 1-4-2023

Beste vrienden en sponsors van de HNGF,

Graag willen we jullie in dit JAAROVERZICHT 2022 informeren over het afgelopen jaar.
Allereerst willen we onze trouwe vaste donateurs weer heel hartelijk bedanken voor
hun periodieke bijdragen waar we de HNGF activiteiten mee kunnen financieren!
In 2022 hebben we wederom enkele (grote) donaties ontvangen van Hans Gerritsen
Ben Ferwerda, Ursula Heine en Jaap Brugman.
Weer heel hartelijk dank allemaal!!

Voorgang projecten:

Gelukkig lijken we in een andere fase te komen met de Corona pandemie. We gaan
ervan uit dat we in december weer naar India kunnen reizen.
De reis naar India is altijd van groot belang geweest om een directe
vinger aan de pols te kunnen houden bij de projecten die wij ondersteunen.
Het directe persoonlijke contact met de contactpersonen vinden wij belangrijk om
een goede evaluatie van de projecten te laten plaatsvinden. Daarnaast kunnen
transparante afspraken gemaakt worden over de bestemming van de donaties.
We hopen in Bodhgaya weer te kunne spreken met de contactpersonen van het
monniken klooster in Mainpat en van het nonnenklooster in Rumtek.

Monnikenklooster in Mainpat

Wij hebben afgelopen jaar contact kunnen houden met het klooster in Mainpat.
Zoals wij eerder berichtten verblijven de jonge monniken van
H.E. Beru Khyentse Rinpoche, permanent in Mainpat (India).
Met jullie steun is eerder een klaslokaal ingericht en is de bouw van een
schoolgebouw en een kitchenhouse ondersteund. Zij vertelden ons dat het klooster in
Boudhanath Nepal, dat tijdens de aardbeving in 2015 volledig was verwoest, weer is
herbouwd. Wij kregen het verzoek om een donatie te doen i.v.m. medische
kosten die gemaakt zijn voor de jongens die daar inmiddels verblijven.
Hier hebben wij gehoor aan gegeven.

Nonnenklooster in Rumtek

Wij hebben gelukkig steeds berichtjes kunnen uitwisselen met Ani Tsultrim,
onze contactpersoon. Wij hebben het jaarsalaris gedoneerd voor de lerares
Engels en Wiskunde die zij sinds september 2022 hebben ingehuurd. Wij zijn blij
dat zij deze stap genomen hebben en dat het onderwijs aan de meisjes en jonge
vrouwen in het klooster steeds serieuzer wordt vormgeven.
We hopen elkaar in december 2023 weer te ontmoeten.

Meisjesschool in Soreng

Sinds 2018 hadden wij contact met de stichting School in the Sky met als doelstelling
een school voor meisjes en jonge vrouwen te bouwen. Wij vertelden vorige jaar al dat
er een wijziging is geweest in het bestuur en dat we nog geen nieuwe contactpersoon
hebben gekregen. Dit is tot op heden het geval, Wij hebben daarom besloten ons
terug te trekken uit dit project. Mogelijk kunnen we in India opnieuw in contact komen
met dit project. Daar zullen we jullie van op de hoogte houden.

Armoede bestrijding in Sikkim

Het is inmiddels duidelijk geworden dat Claudia Butnik met welverdiend pensioen is gegaan.
Zij heeft heel veel betekend voor de in totaal 20 kinderen die zij onder haar hoede had
in Sikkim. Wij zijn blij dat we haar hierbij een aantal jaren hebben kunnen ondersteunen.
Het was precies het soort project waar de HNGF zich graag voor wil inzetten.

Wij willen jullie nogmaals weer heel hartelijk danken voor jullie betrokkenheid en
Vrijgevigheid!

We gaan door om samen in 2023- 2024 weer het verschil te kunnen maken!

Met hartelijke groet,

Mirjam Bezemer, Ursula Heine en Hans Gerritsen

Jaaroverzicht 2021

Vleuten, 23-4-2022

Beste vrienden en sponsors van de HNGF,

Graag willen we jullie in dit JAAROVERZICHT 2021 informeren over het afgelopen jaar.
Allereerst willen we onze trouwe vaste donateurs weer heel hartelijk bedanken voor
hun periodieke bijdragen waar we de HNGF activiteiten mee kunnen financieren.
In 2021 hebben we wederom enkele (grote) donaties ontvangen van Hans Gerritsen
Ben Ferwerda, Hilly Bol, Ursula Heine en Jaap Brugman.
Weer heel hartelijk dank allemaal!!

Voorgang projecten:
Door de corona crisis die in 2021 nog voortduurde konden wij wederom niet naar India
reizen in december. De reis naar India is altijd van groot belang geweest om een directe
vinger aan de pols te kunnen houden bij de projecten die wij ondersteunen.
Het directe persoonlijke contact met de contactpersonen vinden wij belangrijk om
een goede evaluatie van de projecten te laten plaatsvinden. Daarnaast kunnen
transparante afspraken gemaakt worden over de bestemming van de donaties.
Hierdoor liggen veel projecten nog steeds stil.

Mainpat
Wij hebben wel contact kunnen houden met het klooster in Mainpat.
Zoals wij eerder berichtten verblijven de jonge monniken van
H.E. Beru Khyentse Rinpoche, permanent in Mainpat (India).
Met jullie steun is eerder een klaslokaal ingericht en is de bouw van een
schoolgebouw afgerond. Het afgelopen jaar is een kitchenhouse gebouwd.
Dit hebben wij ondersteund.

Rumtek
Met de ander contact personen is het contact goed maar minder intensief.
Wij hebben berichtjes kunnen uitwisselen afgelopen jaar met ani Tsultrim,
onze contactpersoon. We hopen elkaar in december 2022 weer te ontmoeten
Soreng
Sinds 2018 hebben wij contact de stichting School in the Sky met als doelstelling een
school voor meisjes en jonge vrouwen te bouwen. (Zie onze website voor meer
informatie) Er is een wijziging geweest in het bestuur en we hebben op dit moment nog
geen nieuwe contactpersoon.
Zodra wij weer meer in contact kunnen komen en er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen
we die met jullie delen!

Wij willen jullie nogmaals weer heel hartelijk danken voor jullie betrokkenheid en
Vrijgevigheid!
We gaan door om samen in 2022- 2023 weer het verschil te kunnen maken!

Met hartelijke groet,
Mirjam Bezemer, Ursula Heine en Hans Gerritsen