Ondersteun ons

Steun ons door een vaste maandelijks bijdrage, een eenmalige donatie of een gift. De belastingdienst heeft de stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Door deze status zijn uw donaties en giften onder bepaalde voorwaarden belastingaftrekbaar.

Hieronder kunt u zich bij ons registreren ( Dit is geen bankmachtiging) . Indien u wilt doneren kunt u gebruik maken van bankrekeningnummer NL53TRIO0197845134 o.v.v. projectnaam.

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en uw bijdrage.