Welkom

De stichting wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen in het Himalaya gebied. Dit door zich te richten op het helpen ontwikkelen, en het breder toegankelijk maken, van onderwijs en opleidingsmogelijkheden. Daarbij is de aandacht met name gericht op de kinderen in Nepal en Noord-India. Helaas komt kinderarbeid daar nog veel voor. En brengt een substantieel deel van de kinderen hun leven door op straat als bedelaars. Bij de start van de activiteiten willen we ons allereerst richten op Nepal.

In Nepal gaat 17 % van de jongens en 27 % van de meisjes niet naar school en 40 % van de kinderen werkt. De scholen die er zijn bieden regelmatig onvoldoende kwaliteit waardoor het voorkomt dat kinderen in de vierde klas nog niet kunnen lezen en schrijven. Een deel van de kinderen in de armste gebieden treedt in en wordt monnik of non in een klooster. Het leven in een klooster biedt iets meer kans op kleding, voeding en onderwijs. Maar omdat de kloosters volledig afhankelijk zijn van particuliere giften zijn de leefomstandigheden hier vaak ook moeilijk en komt het regelmatig voor dat kinderen bijvoorbeeld een bed moeten delen, er geen geld is voor medische zorg en geen schoolmateriaal aanwezig is.

Nepal is een ontwikkelingsland en ontvangt al langere tijd ontwikkelingshulp. Bijna 50 % van de bevolking leeft echter nog steeds onder de armoedegrens en slechts 15 % van de bevolking heeft toegang tot gezondheidszorg. Voorlichting, scholing en opleiding van de kinderen zijn van groot belang om de zelfredzaamheid en de eigen mogelijkheden te vergroten. En daaruit volgt een positief effect op de ontwikkeling van het land.

Daarom willen wij ons inzetten voor onderwijs en opleidingsmogelijkheden. We gaan daarbij projectmatig te werk. We initiëren zelf projecten of sluiten aan bij bestaande projecten. Het stimuleren van gelijke kansen voor jongens en meisjes is daarbij voor ons belangrijk.

De ingezamelde donaties worden volledig gebruikt voor de projecten. Er wordt persoonlijk op toegezien dat het geld op de juiste plek terecht komt. In Nepal heeft de stichting persoonlijke contacten. Er is een werkruimte beschikbaar en er zijn contactpersonen aanwezig die hun betrouwbaarheid hebben aangetoond. De dagelijkse kosten van de stichting worden zo laag mogelijk gehouden en de bestuurders zetten zich vrijwillig in, zonder enige financiële tegemoetkoming.