Over ons

Himalaya’s Next Generation Foundation (HNGF) is een stichting, opgericht op 16-10-2013 en is gevestigd in Vleuten, Nederland.

De bestuursleden zijn: Drs. Mirjam Bezemer (voorzitter) en Drs. Peter Kersten BA (penningmeester).


Mirjam Bezemer is in het dagelijks leven werkzaam als specialist ouderengeneeskunde (ouderenarts). Zij heeft enkele malen meegewerkt als vrijwilliger in een gezondheidszorgproject in Noord-India. Daaruit is de motivatie geboren om in die regio een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van met name kinderen.

 

peterPeter Kersten is econoom en daarbij afgestudeerd in Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies aan de Universiteit Leiden. Vanuit een boeddhistische levenshouding is hij sterk betrokken bij het ‘wel en wee’ van de bevolking in de Centraal-Aziatische regio. In het dagelijks leven houdt hij zich bezig met het vertalen van Tibetaanse geschriften naar de Engelse taal.

 

ursulaUrsula Heine-Varias is in haar werkzame leven arts geweest en heeft o.a. als huisarts gewerkt in Duitsland, Freiburg. Zij heeft vrijwilligerswerk gedaan in een gezondheidszorg project in India en heeft gezien hoe de armoede de kansen van kinderen ernstig beperkt. Daarom wil ze haar steentje bijdragen aan de HNGF.

 

Dit initiatief zou niet tot stand gekomen zijn zonder de geduldige en onbaatzuchtige inzet van een aantal vrienden. Speciale dank aan: Stefanie van den Berg voor het maken van de website, Willem Hanhart voor het ontwerpen van het logo, Karin Jansen voor haar inhoudelijke bijdrage, Zsolt Benedek-Koteles voor het gebruik van de foto’s, Shirley Hutter voor de vertaling naar het Engels en Anna Bach voor haar adviezen en het faciliteren van onze activiteiten in Nepal.

Speciale dank aan Lama Ole Nydahl en Zijne Eminentie Beru Khyentse Rinpoche, zonder hun stimulans zou het initiatief niet tot bloei zijn gekomen.