Jaaroverzicht 2021

Vleuten, 23-4-2022

Beste vrienden en sponsors van de HNGF,

Graag willen we jullie in dit JAAROVERZICHT 2021 informeren over het afgelopen jaar.
Allereerst willen we onze trouwe vaste donateurs weer heel hartelijk bedanken voor
hun periodieke bijdragen waar we de HNGF activiteiten mee kunnen financieren.
In 2021 hebben we wederom enkele (grote) donaties ontvangen van Hans Gerritsen
Ben Ferwerda, Hilly Bol, Ursula Heine en Jaap Brugman.
Weer heel hartelijk dank allemaal!!

Voorgang projecten:
Door de corona crisis die in 2021 nog voortduurde konden wij wederom niet naar India
reizen in december. De reis naar India is altijd van groot belang geweest om een directe
vinger aan de pols te kunnen houden bij de projecten die wij ondersteunen.
Het directe persoonlijke contact met de contactpersonen vinden wij belangrijk om
een goede evaluatie van de projecten te laten plaatsvinden. Daarnaast kunnen
transparante afspraken gemaakt worden over de bestemming van de donaties.
Hierdoor liggen veel projecten nog steeds stil.

Mainpat
Wij hebben wel contact kunnen houden met het klooster in Mainpat.
Zoals wij eerder berichtten verblijven de jonge monniken van
H.E. Beru Khyentse Rinpoche, permanent in Mainpat (India).
Met jullie steun is eerder een klaslokaal ingericht en is de bouw van een
schoolgebouw afgerond. Het afgelopen jaar is een kitchenhouse gebouwd.
Dit hebben wij ondersteund.

Rumtek
Met de ander contact personen is het contact goed maar minder intensief.
Wij hebben berichtjes kunnen uitwisselen afgelopen jaar met ani Tsultrim,
onze contactpersoon. We hopen elkaar in december 2022 weer te ontmoeten
Soreng
Sinds 2018 hebben wij contact de stichting School in the Sky met als doelstelling een
school voor meisjes en jonge vrouwen te bouwen. (Zie onze website voor meer
informatie) Er is een wijziging geweest in het bestuur en we hebben op dit moment nog
geen nieuwe contactpersoon.
Zodra wij weer meer in contact kunnen komen en er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen
we die met jullie delen!

Wij willen jullie nogmaals weer heel hartelijk danken voor jullie betrokkenheid en
Vrijgevigheid!
We gaan door om samen in 2022- 2023 weer het verschil te kunnen maken!

Met hartelijke groet,
Mirjam Bezemer, Ursula Heine en Hans Gerritsen